ธงสามสี

ภาษาอังกฤษ


n Thai flag of red, white and blue
คำที่เกี่ยวข้อง: three-coloured flag , triflag