ธงมหาราชใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
คำอธิบาย: ธงสำหรับพระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ธงพระครุฑพ่าห์
คำที่เกี่ยวข้อง: Royal standard


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top