ธงมหาราชน้อย

ภาษาอังกฤษ


n kind of Thai king´s flag
หน่วยนับ: ผืน
คำที่เกี่ยวข้อง: Royal standard