ธงพิทักษ์สันติราษฎร์

ภาษาอังกฤษ


n flag of police department
คำอธิบาย: ธงของกรมตำรวจ
หน่วยนับ: ผืน