ธงพระครุฑพ่าห์

ภาษาอังกฤษ


n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
คำอธิบาย: ธงสำหรับกระบวนพยุหยาตรา
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ธงชัยพระครุฑพ่าห์