ธงชาย

ภาษาอังกฤษ


n triangle flag
คำอธิบาย: ธงรูปสามเหลี่ยม จะยกคนธงขึ้นแล้วปล่อยให้ผืนธงเป็นชายสะบัดพริ้วไปตามลม
หน่วยนับ: ผืน
ตัวอย่างประโยค: ธงชายมักนิยมทำด้วยผ้าสีเหลือง กลางผืนธงมีรูปเสมาธรรมจักร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top