ธงชัยพระครุฑพ่าห์

ภาษาอังกฤษ


n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background