ธงชัย

ภาษาอังกฤษ


n the flag of victory
คำอธิบาย: ธงซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
หน่วยนับ: ผืน
n suspicious day
คำอธิบาย: กาลโยคอย่างหนึ่งในโหราศาสตร์ คือเวลาประกอบด้วยโชคคราวชนะเข้าไปถึงที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้