ธงฉาน

ภาษาอังกฤษ


n royal ensign
คำอธิบาย: ธงสำหรับเรือพระที่นั่ง
หน่วยนับ: ผืน
ตัวอย่างประโยค: ธงราชการทหาร มี 4 ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจำกองทัพบก ธงประจำกองทัพเรือ และธงประจำกองทัพอากาศ