ธงจระเข้

ภาษาอังกฤษ


n flag with a crocodile figure in the middle
คำอธิบาย: ธงที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง
หน่วยนับ: ผืน