ธง

ภาษาอังกฤษ


n flag
หน่วยนับ: ผืน
ตัวอย่างประโยค: เรือสินค้าของอังกฤษชักธงสีแดง