ธกส.

ภาษาอังกฤษ


n Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ความหมายเหมือนกับ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำที่เกี่ยวข้อง: BAAC