ท้าย

ภาษาอังกฤษ


n rear
ความหมายเหมือนกับ: หาง , ชาย , ปลาย , ด้านหลัง , ตอนหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: backward , end
คำตรงข้าม: หัว , ต้น , ด้านหน้า
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของเขาเล็กและเตี้ย จึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำ
n last
ความหมายเหมือนกับ: ตอนจบ , ปลาย , สุดท้าย , ท้ายสุด , หลังสุด , ในที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: final , ultimateness
คำตรงข้าม: ตอนต้น , ตอนแรก
ตัวอย่างประโยค: นิทานเรื่องนี้ ท้ายเรื่องได้ให้คติสอนใจไว้ด้วย

คำที่มี "ท้าย" ในคำ


ท้ายสุด adv finally
ความหมายเหมือนกับ: ในที่สุด
ตัวอย่างประโยค: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้

ท้ายแถว n last in a row
คำอธิบาย: ส่วนที่อยู่สุดด้านหนึ่ง, ตรงข้ามกับ ด้านหัวหรือด้านหาง
ความหมายเหมือนกับ: ปลายแถว
คำตรงข้าม: หน้าแถว
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างร่างกายของเขาทั้งสองเล็กและเตี้ยจึงต้องอยู่ท้ายแถวเป็นประจำเวลาฝึกทหารตอนเช้า

ท้ายสุด adj last
ความหมายเหมือนกับ: หลังสุด
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่

ท้ายครัว n adultery with somebody´s wife
คำอธิบาย: ทางภรรยา
ตัวอย่างประโยค: เขาทำผิดศีลโดยการตีท้ายครัวคนอื่น

ท้ายเขื่อน n last stages of a current or tide
คำอธิบาย: บริเวณที่ระบายน้ำออกทางด้านล่างของตัวเขื่อน
ความหมายเหมือนกับ: ท้ายน้ำ
ตัวอย่างประโยค: บริเวณหลังประตูระบายน้ำท้ายเขื่อน มีน้ำไหลวกวนค่อนข้างรุนแรง

ท้ายครัว n kitchen
ความหมายเหมือนกับ: ในครัว
ตัวอย่างประโยค: ครั้นเบื่อจากการเป็นเด็กเสิร์ฟ เขามักเลี่ยงไปที่ท้ายครัว

ท้ายโต่ง n end
คำอธิบาย: ท้ายที่สูงโด่งขึ้นไป (ใช้แก่เรือ)
ความหมายเหมือนกับ: หลังสุด , ปลายสุด

ท้ายครัว n wife
ความหมายเหมือนกับ: เมีย , ภรรยา

ท้ายเรือน n backyard
ความหมายเหมือนกับ: หลังบ้าน
ตัวอย่างประโยค: ในตอนบ่าย ปู่มักชอบนอนอยู่ท้ายเรือน เพราะลมเย็นดี

ท้ายเรือ n stern
คำอธิบาย: ส่วนหลังสุดของเรือ
คำตรงข้าม: หัวเรือ

ท้ายฝน n end of rainy season
ความหมายเหมือนกับ: ปลายฤดูฝน
คำตรงข้าม: ต้นฝน
ตัวอย่างประโยค: ช่วงออกพรรษาถือเป็นช่วงท้ายฝน

ท้ายน้ำ n last stages of a current or tide
คำอธิบาย: บริเวณตอนปลายของทางระบายน้ำ ที่ไหลออกทางด้านล่างของตัวเขื่อน
ความหมายเหมือนกับ: ท้ายเขื่อน
ตัวอย่างประโยค: แหล่งต้นทุนน้ำมีไว้เพื่อให้ชาวบ้านบริเวณท้ายน้ำ มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกข้าว

ท้ายน้ำ n lowest reaches
คำอธิบาย: ระยะปลายของกระแสน้ำ
คำตรงข้าม: ต้นน้ำ
ตัวอย่างประโยค: น้ำในเขื่อนเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎรซึ่งอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ

ท้ายที่สุด adv at last
ความหมายเหมือนกับ: ในบั้นปลาย , สุดท้ายนี้ , ในที่สุด , สุดท้าย , ตอนท้าย
คำตรงข้าม: เริ่มแรก , แต่แรก
ตัวอย่างประโยค: ท้ายที่สุดเรื่องจริงก็เปิดเผยออกมา

ท้ายทอย n occipital bone
คำอธิบาย: ส่วนสุดของกระโหลกศีรษะข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: กำดัน
ตัวอย่างประโยค: การตีที่ท้ายทอยอย่างแรงอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

ท้ายปี adv end of a year
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นปี

ที่พึ่งสุดท้าย n last resort
คำตรงข้าม: ที่พึ่งแรก
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

วันสุดท้าย n last day
คำอธิบาย: วันที่เกิดขึ้นหลังสุด
หน่วยนับ: วัน
คำตรงข้าม: วันแรก
ตัวอย่างประโยค: แล้ววันสุดท้ายที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้มาถึง ก็มาถึงจนได้

โค้งสุดท้าย n final bend
คำอธิบาย: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย

บทส่งท้าย n postscript
คำอธิบาย: ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
ตัวอย่างประโยค: บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

สุดท้าย adj last
ความหมายเหมือนกับ: หลังสุด , ทีหลัง , ท้าย
คำตรงข้าม: แรก

ครั้งสุดท้าย adv finally
ความหมายเหมือนกับ: คราวสุดท้าย , หนสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา

ครั้งสุดท้าย adj last
ความหมายเหมือนกับ: คราวสุดท้าย , หนสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว

แนบท้าย v attach
คำอธิบาย: ติดไปกับส่วนท้าย
ความหมายเหมือนกับ: แนบ , เหน็บท้าย
ตัวอย่างประโยค: หนังสือเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มักจะมีรหัสอัสกีแนบท้ายมาด้วยเสมอ

แถมท้าย v add
คำอธิบาย: เพิ่มให้ตอนจบ
ตัวอย่างประโยค: คนจำนวนไม่น้อยตำหนิสภาองค์การลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องแถมท้ายด้วยคำข่มขู่อยู่ในทำนองเดิมๆ

วาระสุดท้าย n doom
คำอธิบาย: เวลาสิ้นสุดของการมีวิตอยู่หรือการคงอยู่
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าวัดสงบจิตใจเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว

สุดท้ายนี้ adv finally
ความหมายเหมือนกับ: ท้ายที่สุด , สุดท้าย
คำตรงข้าม: เริ่มต้น , ก่อนอื่น
ตัวอย่างประโยค: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข

ห้อยท้าย v attach
ความหมายเหมือนกับ: ต่อท้าย , แนบท้าย
ตัวอย่างประโยค: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย

ปิดท้าย v conclude
ความหมายเหมือนกับ: จบท้าย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนปิดท้ายบทความด้วยคำของไซคอฟสกี้คีตกวีของโลกผู้เป็นกวีในดวงใจของผู้เขียน

ขั้นสุดท้าย n final stage
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นท้ายสุด
คำตรงข้าม: ขั้นแรก , ระยะแรก , ขั้นต้น
ตัวอย่างประโยค: กรรมการต้องมาตัดสินกันในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง จึงจะถือว่าสิ้นสุด

คำลงท้าย n postscript
คำอธิบาย: คำท้ายจดหมายก่อนลงนามที่แสดงความนับถือหรือความเคารพหรือความรัก

คัดท้าย v steer
คำอธิบาย: ถือท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: คัดจังกูด , คัดหางเสือ , คักฉาก
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง

พ่วงท้าย v attach
คำอธิบาย: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: ห้อยท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง

ไฟท้าย n tail light
คำอธิบาย: ดวงไฟท้ายรถหรือเรือ
ตัวอย่างประโยค: รถคันหน้าไฟท้ายไม่ติด แล้วยังจะขับตอนกลางคืนอีก

ผลสุดท้าย n in the end
คำอธิบาย: ผลที่ได้รับในบั้นปลาย
ความหมายเหมือนกับ: ผลที่สุด , ผลสรุป
ตัวอย่างประโยค: พวกโจรทุจริตมานาน ผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี

ลงท้าย v end up
ความหมายเหมือนกับ: จบ
คำตรงข้าม: ขึ้น , เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต

ลงท้าย adv finally
ความหมายเหมือนกับ: ในที่สุด , สุดท้าย
คำตรงข้าม: เริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค: องคุลีมารเกิดมามีดวงชะตาเป็นโจร แต่ลงท้ายเมื่อดวงตาเห็นธรรมะได้พ้นจากความเป็นโจรมาบวชในพุทธศาสนา

สุดท้าย adv finally
คำอธิบาย: ทีหลังเพื่อน, หลังสุด
ความหมายเหมือนกับ: ในที่สุด , ลงท้าย
คำตรงข้าม: เริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกเด้งจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องลาออกจาก ส.ส.

สุดท้าย adj last
คำอธิบาย: ทีหลังเพื่อน, หลังสุด
ความหมายเหมือนกับ: ในที่สุด , ลงท้าย
คำตรงข้าม: เริ่มแรก
ตัวอย่างประโยค: อาณาจักรน่านเจ้าเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่ตั้งขึ้นในดินแดนจีนตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 12

ส่งท้าย v give a send-off
คำอธิบาย: พูดหรือทำท้ายสุดเพื่ออำลา
ตัวอย่างประโยค: คนไทยมักจะส่งท้ายปีเก่าโดยการจัดงานเลี้ยงฉลองข้ามวันข้ามคืน

ส่งท้าย v hasten the speed on the stern of a boat
คำอธิบาย: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว

ส่งท้าย v back
คำอธิบาย: พูดหรือทำเป็นการส่งเสริม
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าส่งท้ายให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานนี้มากขึ้น

เฮือกสุดท้าย adj dying; moribund
คำอธิบาย: การหายใจครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ที่หล่อนล้มพับไปเมื่อตอนเขาสิ้นใจ ก็เพราะกลิ่นตัวเฮือกสุดท้ายของเขาที่ปล่อยออกมา

เฮือกสุดท้าย adj last (time)
คำอธิบาย: การต่อสู้ดิ้นรนครั้งสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: การตายของเขาเป็นจุดสิ้นสุดของความพยายามเฮือกสุดท้ายของผู้รักแนวทาง และเกียรติภูมิแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์

ได้ท้าย v have the support of
ความหมายเหมือนกับ: ได้ผู้หนุนหลัง , ได้ผู้สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ท้ายจากผู้กว้างขวางในการทำธุรกิจครั้งนี้

ตอนท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนท้าย , ช่วงท้าย
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี

ต่อท้าย v attach
คำอธิบาย: ติดอยู่ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: พ่วง , ห้อยท้าย
ตัวอย่างประโยค: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง

ตีท้ายครัว v intrigue
คำอธิบาย: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว)
ตัวอย่างประโยค: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว

ถือท้าย v be at the helm
คำอธิบาย: ทำหน้าที่บังคับเรือให้แล่นไปตามทิศทาง

ถือท้าย v support
ความหมายเหมือนกับ: เข้าข้าง , ตามใจ
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่พ่อแม่คอยถือท้ายมักเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตนเอง

ทิ้งท้าย v come to a pondering end
คำอธิบาย: ปล่อยทีเด็ดตอนลงท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างเป็นปริศนา

ทิ้งท้าย adv finally
ตัวอย่างประโยค: ครูอ้วนกล่าวทิ้งท้ายถึงชุดหางเครื่องในอนาคตว่า การดีไซน์ยังไม่ทิ้งของเก่าเท่าใด

นายท้าย n steersman
คำอธิบาย: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน

รั้งท้าย v be the last
คำอธิบาย: อยู่ท้ายสุด
ตัวอย่างประโยค: ในบางครั้งนักสัตวศาสตร์สามารถบอกได้ว่ารังนกและไข่ของนกที่อยู่ในรังเป็นของนกประเภทใด

รั้งท้าย adv last
คำอธิบาย: อยู่ท้ายสุด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผ่านตึกมัณฑนศิลป์กลับไปห้องเรียนนั้น เขาเดินรั้งท้าย และเริ่มใช้ความคิดอย่างหนัก

ซ้อนท้าย v sit behind the bicycle rider
คำอธิบาย: นั่งท้ายรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานไปด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: นั่งซ้อนท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาซ้อนท้ายรถจักรยานเพื่อนไปโรงเรียนทุกวัน

ตบท้าย v end up with
ความหมายเหมือนกับ: ปิดท้าย
ตัวอย่างประโยค: อาหารฝรั่งเศสมื้อนั้นมีมีซุปมะเขือเทศ ลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์

ถือท้าย v steer
คำอธิบาย: ควบคุมส่วนท้ายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุม

เลขท้าย n end number
คำอธิบาย: ตัวเลขที่อยู่หลังสุด
หน่วยนับ: ตัว

ให้ท้าย v spoil
คำอธิบาย: มักทำให้เหลิง
ความหมายเหมือนกับ: เข้าข้าง , สนับสนุน , ถือท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาให้ท้ายลูกจนเหลิงกันไปหมดแล้ว

ถุงเท้ายาว n stockings
ตัวอย่างประโยค: หนาวๆ อย่างนี้ต้องเตรียมถุงเท้ายาวเผื่อไปด้วย

บั้นท้าย n hip
ความหมายเหมือนกับ: ตะโพก

คราวสุดท้าย adv finally
ความหมายเหมือนกับ: หนสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก

หนสุดท้าย adv finally
ความหมายเหมือนกับ: คราวสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก

คราวสุดท้าย adj last
ความหมายเหมือนกับ: หนสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก

หนสุดท้าย adj last
ความหมายเหมือนกับ: คราวสุดท้าย
คำตรงข้าม: ครั้งแรก

เหน็บท้าย v attach
ความหมายเหมือนกับ: แนบ

จบท้าย v conclude

ด้านท้าย n rear
ความหมายเหมือนกับ: ตอนหลัง , ส่วนหลัง , ตอนท้าย , ด้านหลัง
คำตรงข้าม: ข้างหน้า

ขั้นท้ายสุด n final stage
คำตรงข้าม: ขั้นแรก , ระยะแรก , ขั้นต้น

ช่วงสุดท้าย n after-part
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงเวลาหลัง
คำตรงข้าม: ปฐมภาค

สุดท้ายปลายโต่ง adj extreme
ความหมายเหมือนกับ: สุดขั้ว , ปลายสุด

ส่วนท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงท้าย
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น

ช่วงท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนท้าย
คำตรงข้าม: ตอนแรก , ตอนต้น

บั้นท้าย n hips
ความหมายเหมือนกับ: ก้น , สะโพก

ข้างท้าย n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย

ข้างท้าย n at the end
ความหมายเหมือนกับ: ปลายสุด , ส่วนปลาย

นั่งซ้อนท้าย v sit behind the bicycle rider

การแนบท้าย n addition
ความหมายเหมือนกับ: การแนบ

การต่อท้าย n tow
ความหมายเหมือนกับ: การต่อ

ตอนสุดท้าย n end
ความหมายเหมือนกับ: วาระสุดท้าย , ตอนจบ
คำตรงข้าม: จุดเริ่มต้น , จุดกำเนิด , แหล่งกำเนิด

ข้างท้าย n backside
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหลัง , ตอนหลัง , แถวหลัง
คำตรงข้าม: ด้านหน้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top