ท้วงติง

ภาษาอังกฤษ


v warn against
ความหมายเหมือนกับ: ท้วง , คัดค้าน , ทักท้วง , ค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: protest against , object to , argue against , criticize , remonstrate , expostulate
คำตรงข้าม: สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง