ท่าน

ภาษาอังกฤษ


pron you
คำอธิบาย: สรรพนามบุรุษที่ 2 แสดงความสุภาพ
หน่วยนับ: ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: แก , คุณ , ประสก , มึง , เอ็ง
ตัวอย่างประโยค: ก่อนที่ท่านจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ท่านจำเป็นต้องติดอาวุธให้ตัวเองเสียก่อน