ท่องจำ

ภาษาอังกฤษ


v memorize
คำอธิบาย: ท่องบ่นจนจำได้, ท่องบ่นจนขึ้นใจ
ความหมายเหมือนกับ: ท่อง , ท่องบ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: learn by heart , learn by rote
ตัวอย่างประโยค: คำแต่ละคำที่ไม่ได้อยู่ในประโยค ถึงท่องจำจนหมด ก็ไม่อาจช่วยให้ผู้ท่องเก่งภาษาขึ้นมาได้