ท่วมท้น

ภาษาอังกฤษ


v overwhelm
คำอธิบาย: มากมายเหลือล้น
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เหลือล้น , เต็มเปี่ยม , ล้นหลาม , เหลือเฟือ , เพียบ
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 7 แสนคะแนน
adv abundantly
คำอธิบาย: มากมายเหลือล้น
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เหลือล้น , เต็มเปี่ยม , ล้นหลาม , เหลือเฟือ , เพียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: plentifully
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top