ท่วม

ภาษาอังกฤษ


v flood
คำอธิบาย: ไหลหลาก บ่า หรือเอ่อท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ซาบซึมไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: เอ่อ , ล้น , ท้น , กลบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inundate , submerge
ตัวอย่างประโยค: ฮวงซุ้ยมักจะอยู่แถบเมืองชลบุรี เพราะเป็นที่สูง น้ำไม่ท่วม และอากาศดี