ทุ่มเถียง

ภาษาอังกฤษ


v argue
คำอธิบาย: โต้แย้ง หรือเถียงกันอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , เถียง , ถกเถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: have an argument , have a row , quarrel , have an altercation , dispute
ตัวอย่างประโยค: ทั้งคู่ทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง
v argue
ความหมายเหมือนกับ: เจรจา , โต้ตอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , discuss , talk about , clarify


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top