ทุ่นเวลา

ภาษาอังกฤษ


v save time
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดเวลา