ทุบ

ภาษาอังกฤษ


v pound
ความหมายเหมือนกับ: ตี , กระแทก
คำที่เกี่ยวข้อง: smash , beat , thump , pommel , batter , maul

คำที่มี "ทุบ" ในคำ


ทุบตี v beat
คำอธิบาย: ทำร้ายร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ทำร้าย , ตบตี

กำปั้นทุบดิน adv indistinctively
คำอธิบาย: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง
คำตรงข้าม: แจงสี่เบี้ย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง

เภทุบาย n trick
คำอธิบาย: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน
ความหมายเหมือนกับ: อุบาย , เล่ห์กล , เล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ

เพทุบาย v trick
ความหมายเหมือนกับ: เพโทบาย , ทำเล่ห์กล , ทำอุบาย
ตัวอย่างประโยค: จำเลยเพทุบายว่าตนเป็นบ้าจะได้ไม่ต้องรับโทษ

การทุบ n hammering
ความหมายเหมือนกับ: การตี , การเคาะ , การตี

การทุบตี n beatค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top