ทุบ

ภาษาอังกฤษ


v pound
ความหมายเหมือนกับ: ตี , กระแทก
คำที่เกี่ยวข้อง: smash , beat , thump , pommel , batter , maul