ทุนเดิม

ภาษาอังกฤษ


n original capital
คำที่เกี่ยวข้อง: original fund