ทุกคราว

ภาษาอังกฤษ


adv every time
ความหมายเหมือนกับ: ทุกครั้ง , เสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: at all times , all the time
ตัวอย่างประโยค: ทุกคราวที่แม่ไปเยี่ยมปู่ ต้องนำผลไม้ไปฝากเสมอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top