ทุกครั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv every time
ความหมายเหมือนกับ: ทุกคราว , ทุกหน
ตัวอย่างประโยค: ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนนำออกมาจำหน่าย
adv always
ความหมายเหมือนกับ: เสมอ , ประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: every time , at all times , all the time

คำที่มี "ทุกครั้ง" ในคำ


ทุกครั้งที่ adv when
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อใดก็ตาม , ครั้งใดก็ตาม
ตัวอย่างประโยค: หนูจะวิ่งออกมาทุกครั้งที่มีอาหารวางอยู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top