ทุกข์ใจ

ภาษาอังกฤษ


adj worried
คำอธิบาย: ไม่สบายใจ
ความหมายเหมือนกับ: ร้อนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: distressed , troubled , anxious , concerned
คำตรงข้าม: สบายใจ , สุขใจ
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน

คำที่มี "ทุกข์ใจ" ในคำ


ความทุกข์ใจ n sorrow
ความหมายเหมือนกับ: ความทุกข์ทรมาน
คำตรงข้าม: ความสุข

ความทุกข์ใจ n melancholy
ความหมายเหมือนกับ: ความหดหู่ , ความเศร้าโศก , ความสลดใจ
คำตรงข้าม: ความสุข , ความสดชื่น , ความเบิกบานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top