ทุกข์ระทม

ภาษาอังกฤษ


v be agonized
ความหมายเหมือนกับ: ระทมทุกข์ , โศกาอาดูร
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer , be distressed , be tormented , be tortured