ทุกข์ทรมาน

ภาษาอังกฤษ


v suffer
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บปวด , ทรมาน , ทุกข์ระทม
คำที่เกี่ยวข้อง: be distressed , agonize , torture , torment , ache
ตัวอย่างประโยค: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี