ทึบ

ภาษาอังกฤษ


adj stifling
คำอธิบาย: มีลมอากาศหรือแสงสว่างเข้าออกไม่ได้หรือไม่เพียงพอ
ความหมายเหมือนกับ: โล่ง
adj dull
คำอธิบาย: โดยปริยายหมายความว่า โง่มาก
ความหมายเหมือนกับ: โง่ , ทึ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: obtuse , stupid , slow-witted , foolish , idiotic , silly
คำตรงข้าม: ฉลาด
adj opaque (of glass, liquid, etc.)
ความหมายเหมือนกับ: ทึบแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: cellophane (paper)
คำตรงข้าม: โปร่ง
adj dense
ความหมายเหมือนกับ: หนาทึบ , หนาแน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: thick
คำตรงข้าม: โปร่ง
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ขึ้นข้างรั้วเป็นพุ่มหนาทึบจนมองไม่รู้ว่ารั้วสีอะไร