ที่สุด

ภาษาอังกฤษ


adj most
คำที่เกี่ยวข้อง: maximum , greatest , largest , utmost
adv most
คำที่เกี่ยวข้อง: maximally , greatest