ที่รองถ้วย

ภาษาอังกฤษ


n saucer
ความหมายเหมือนกับ: จานรองแก้ว