ที่รองถ้วย

ภาษาอังกฤษ


n saucer
ความหมายเหมือนกับ: จานรองแก้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top