ที่รอง

ภาษาอังกฤษ


n altar
ความหมายเหมือนกับ: เวที , แท่น , ฐาน , ไพที
คำที่เกี่ยวข้อง: platform , stage