ที่พัก

ภาษาอังกฤษ


n lounge
n shelter
n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: natural environment
n palace
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , นิเวศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: residential building in the palace of a king or prince , house or residence of royalty , abode of royalty , residence of the patriarch
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , เรือน , เคหสถาน , ที่อาศัย , ที่อยู่ , จวน , พระราชวัง , ตำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling , official residence
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: domicile , habitation , home , house
n official residence
คำที่เกี่ยวข้อง: official quarters
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling house , house , home
n home
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ , บ้าน , อาคารบ้านเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: house , habitation
n residence
ความหมายเหมือนกับ: ที่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling place , abode

คำที่มี "ที่พัก" ในคำ


ที่พักผ่อน n recreation place
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ตัวอย่างประโยค: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร

ที่พักฟื้น n convalescent home
คำอธิบาย: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ

ที่พักแรม n camp
ความหมายเหมือนกับ: ที่ค้างแรม , ค่ายพักแรม
ตัวอย่างประโยค: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก

ที่พักผู้โดยสาร n bus stop
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการนำสิ่งพิมพ์ไปติดตั้งกลางแจ้ง เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ที่พักผู้โดยสาร โฆษณาข้างรถประจำทาง เป็นต้น

ที่พักข้างทาง n motel
คำอธิบาย: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักริมทาง
ตัวอย่างประโยค: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่

ที่พักข้างทาง n motel
คำอธิบาย: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักริมทาง
ตัวอย่างประโยค: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่

ที่พักข้างทาง n motel
คำอธิบาย: สถานที่สำหรับหยุดพักชั่วคราวริมทางสัญจรในการเดินทาง
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักริมทาง
ตัวอย่างประโยค: ผมทนความอ่อนล้าไม่ไหวจนต้องเดินหาที่พักข้างทาง พักเอาแรงสักครู่

ที่พักอาศัย n residence
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่อาศัย

ที่พักอาศัย n housing
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่อาศัย

ที่พักผ่อนหย่อนใจ n recreation place

ที่พักอาศัย n homestead
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , บ้านเรือน , ที่อยู่อาศัย

ที่พักริมทาง n motel

ที่พักริมทาง n motel

ที่พักริมทาง n motel

สถานที่พักฟื้น n sanatorium

สถานที่พักผ่อน n recreational area
ความหมายเหมือนกับ: ที่พักผ่อน
ตัวอย่างประโยค: ระยะทางกว่า 8 กิโลเป็นสถานที่พักผ่อนที่วิเศษมากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top