ที่พัก

ภาษาอังกฤษ


n lounge
n shelter
n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: natural environment
n palace
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง , นิเวศน์
คำที่เกี่ยวข้อง: residential building in the palace of a king or prince , house or residence of royalty , abode of royalty , residence of the patriarch
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , เรือน , เคหสถาน , ที่อาศัย , ที่อยู่ , จวน , พระราชวัง , ตำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling , official residence
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: domicile , habitation , home , house
n official residence
คำที่เกี่ยวข้อง: official quarters
n residence
ความหมายเหมือนกับ: บ้าน , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling house , house , home
n home
ความหมายเหมือนกับ: ที่อยู่ , บ้าน , อาคารบ้านเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: house , habitation
n residence
ความหมายเหมือนกับ: ที่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling place , abode