ที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษ


n office
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงาน , สำนักงาน , ที่ประกอบการ , ที่ทำการ
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างอาคารเรียงรายถึง 23 ตึก เป็นที่ทำงานของคนถึง 5,000 คน

คำที่มี "ที่ทำงาน" ในคำ


สถานที่ทำงาน n office
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชนสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top