ที่ตั้ง

ภาษาอังกฤษ


n location
คำอธิบาย: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
หน่วยนับ: ที่
ความหมายเหมือนกับ: ทำเล
คำที่เกี่ยวข้อง: position , situation , site
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่

คำที่มี "ที่ตั้ง" ในคำ


ทำเลที่ตั้ง n location
ความหมายเหมือนกับ: ทำเล , สถานที่ , บริเวณ , ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล

ตำแหน่งที่ตั้ง n bearings
คำอธิบาย: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งที่ , ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์

เป็นที่ตั้ง v be mainly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหลักใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

เป็นที่ตั้ง v be mainly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหลักใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

หน่วยที่ตั้งทำการ n station
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top