ทีหลัง

ภาษาอังกฤษ


adv later
ความหมายเหมือนกับ: คราวหลัง , ภายหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: afterward , next
คำตรงข้าม: คราวหน้า , ภายหน้า
ตัวอย่างประโยค: ทีหลังคุณแม่จึงจะได้เห็นว่าที่ลูกสะใภ้

คำที่มี "ทีหลัง" ในคำ


ทีหน้าทีหลัง n next time
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสหน้า , ภายหน้า , ทีหน้า
ตัวอย่างประโยค: ทีหน้าทีหลัง อย่าอวดเก่งให้มากนักค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top