ทิศพายัพ

ภาษาอังกฤษ


n northwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ , ทิศอาคเนย์
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกแทบจะหมดหวัง พยามยามประคองเรือเลี่ยงศูนย์กลางพายุลงไปทางทิศพายัพ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top