ทำไม่รู้ไม่ชี้

ภาษาอังกฤษ


v feign innocence
ความหมายเหมือนกับ: ทำไม่รู้ไม่เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: pretend ignorance