ทำลายพิษ

ภาษาอังกฤษ


v detoxify
คำที่เกี่ยวข้อง: counteract of a poison