ทำลาย

ภาษาอังกฤษ


v destroy
คำอธิบาย: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: รื้อ , โค่น , กำจัด , ขจัด , ทำลายล้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: demolish , damage
คำตรงข้าม: ทะนุ , บำรุง , รักษา , บำรุงรักษา
ตัวอย่างประโยค: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ