ทำบาปทำกรรม

ภาษาอังกฤษ


v sin
คำอธิบาย: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ทำบาป , ทำกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin
คำตรงข้าม: ทำความดี
ตัวอย่างประโยค: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top