ทำบาป

ภาษาอังกฤษ


v sin
คำอธิบาย: ประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ทำชั่ว , ประกอบกรรมชั่ว , ทำผิด , ประพฤติไม่ดี , กระทำผิด , ประพฤติชั่ว , ทำบาปทำกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin , do evil
คำตรงข้าม: ทำบุญ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำบาปไว้มากมาย บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้

คำที่มี "ทำบาป" ในคำ


ทำบาปทำกรรม v sin
คำอธิบาย: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ทำบาป , ทำกรรม
คำตรงข้าม: ทำความดี
ตัวอย่างประโยค: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้

การทำบาป n perpetration (a sin)
คำอธิบาย: การประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น, การทำบาปทำกรรม ก็ว่า
ความหมายเหมือนกับ: การทำชั่ว , การประพฤติชั่ว
คำตรงข้าม: การทำบุญ
ตัวอย่างประโยค: การทำบุญเป็นคนละส่วนกับการทำบาป ไม่สามารถทดแทนกันได้

ิกาทำบาป n crime
คำตรงข้าม: บุญค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top