ทำต่อ

ภาษาอังกฤษ


v follow
คำอธิบาย: ทำให้ลุล่วงไป
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินต่อ , สืบต่อ , สานต่อ , ทำให้ตลอด , สืบทอด
ตัวอย่างประโยค: งานที่ยังค้างอยู่นั้น เจ้านายให้เขาทำต่อให้เสร็จ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top