ทำตาม

ภาษาอังกฤษ


v imitate
ความหมายเหมือนกับ: ทำตามอย่าง , ทำตามแบบ , เอาอย่าง , ปฏิบัติตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: copy , obey , follow
คำตรงข้าม: เลี่ยง , ละเว้น , งดเว้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม