ทำชั่ว

ภาษาอังกฤษ


v do evil
ความหมายเหมือนกับ: ทำเลว , ทำผิด , ทำบาป , กระทำผิด , ประพฤติชั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: commit a sin
คำตรงข้าม: ทำดี
ตัวอย่างประโยค: ใครทำดีจะได้ไปสวรรค์ ใครทำชั่วจะได้ลงนรก