ทำการแทน

ภาษาอังกฤษ


v depute
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิบัติหน้าที่แทน , ปฏิบัติการแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: delegate , represent