ทาสี

ภาษาอังกฤษ


v paint
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายสี , ลงสี
ตัวอย่างประโยค: ช่างกำลังทาสีบ้านหลังใหม่อยู่
n slave
คำอธิบาย: ทาสผู้หญิงที่ขายตัวเองเป็นทาส
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ทาสผู้หญิง , บ่าวผู้หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: woman slave
คำตรงข้าม: ทาสา

คำที่มี "ทาสี" ในคำ


ช่างทาสี n painter

ช่างทาสี n painter
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพการทาสี
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างสี
ตัวอย่างประโยค: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน

การทาสี n painting
คำตรงข้าม: การล้างสี
ตัวอย่างประโยค: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกันยังมีสีแดงขาดเหลือให้เห็นอยู่ตามยอดปรางค์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top