ทาน

ภาษาอังกฤษ


n alms
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
ความหมายเหมือนกับ: การให้ , การบริจาค , การแจก
คำที่เกี่ยวข้อง: gift , donation , charity
ตัวอย่างประโยค: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน
v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , รับทาน , ฉัน , แดก , เสวย
ตัวอย่างประโยค: สันติเข้าไปในภัตตาคาร และสั่งอาหารทาน
v check up
คำอธิบาย: สอบหนังสือให้ตรงกับต้นฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: สอบ , ตรวจ , ใคร่ครวญ , ตรวจสอบ , ตรวจทาน , ทบทวน
คำที่เกี่ยวข้อง: re-read
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วก็ควรทานให้เรียบร้อย ก่อนจะส่งอาจารย์
v resist
คำอธิบาย: ยันหรือรับไว้
ความหมายเหมือนกับ: ต้านทาน , ต้าน , ขัดขวาง , ห้าม , ทานไว้ , ต่อต้าน , คัดค้าน , ทัดทาน , ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose
ตัวอย่างประโยค: พรรคการเมืองบางพรรคไม่อาจทานประชามติของประชาชนได้

คำที่มี "ทาน" ในคำ


ทานกัณฑ์ n third chapter of the Maha chat
คำอธิบาย: ชื่อกัณฑ์ที่ 3 ในมหาชาติ

ทาน n monster
คำอธิบาย: อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ทานา

ทานบารมี n height of liberality
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , การให้ทาน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีทานบารมีมาก ย่อมมีพวกพ้องมากเป็นธรรมดา

ทานข้าว v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานอาหาร , รับประทานข้าว , กินข้าว
ตัวอย่างประโยค: เขาตะลีตะลานแปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว และรีบทานข้าว

ทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: กินอาหาร , รับประทานอาหาร
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันอาทิตย์ ครอบครัวของคุณศจีจะออกไปทานอาหารนอกบ้าน

ทานศีล adv usually give alms
คำอธิบาย: มีการให้เป็นปกติ

ทานมัย adv almsgiving
คำอธิบาย: สำเร็จด้วยทาน, แล้วไปด้วยทาน

ทานบดี n almsgiver
คำอธิบาย: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน
หน่วยนับ: คน

ทานตะวัน n sunflower
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Helianthus annuus Linn. ในวงศ์ Compositae ดอกกลมใหญ่สีเหลือง กลีบดอกเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบ เมล็ดให้น้ำมัน กินได้
หน่วยนับ: ดอก, ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ดอกทานตะวัน , ต้นทานตะวัน , เมล็ดทานตะวัน
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ในจังหวัดลพบุรีเต็มไปด้วยทานตะวัน ที่ปลูกเพื่อการค้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทานไว้ v endure
ความหมายเหมือนกับ: อดกลั้น , อั้นไว้

ทานบน n parole

ทาน n monster

ทานไว้ v resist
ความหมายเหมือนกับ: ต้านทาน , ต้าน , ขัดขวาง , ห้าม , ต่อต้าน , คัดค้าน , ทัดทาน , ขัดขวาง

ทานเลี้ยง v feast

รับประทาน v eat
คำอธิบาย: ทำให้อาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่กระเพาะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , บริโภค , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
ตัวอย่างประโยค: คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายรับประทานเข้าไปได้มาจากแป้ง

อุทาน v exclaim
คำอธิบาย: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น

วิทยาทาน n imparting of knowledge for the general benefit
คำอธิบาย: การให้ความรู้
ตัวอย่างประโยค: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง

สัมปทาน n concession
คำอธิบาย: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท

ภูมิต้านทาน n immunity
คำอธิบาย: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิคุ้มกัน
ตัวอย่างประโยค: หญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 8-10 ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคหัดเยอรมัน

น่ารับประทาน v be appetizing
ความหมายเหมือนกับ: น่ากิน , น่าอร่อย
ตัวอย่างประโยค: การแกะสลักผักและผลไม้ทำให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ตรวจทาน v verify
คำอธิบาย: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ

การให้ทาน n giving alms
คำอธิบาย: การมอบทานให้แก่ผู้ขอ
ความหมายเหมือนกับ: การทำบุญ , การสงเคราะห์
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน

ขอพระราชทาน v request to a Thai monarch
คำอธิบาย: เป็นคำราชาศัพท์มีความหมายว่า ขออนุญาตกระทำการหรือขอสิ่งของ (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน)
ความหมายเหมือนกับ: ขอสิ่งของ , ขออนุญาต
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานนำข้าราชการเฝ้าฯ

คำอุทาน n interjection
ตัวอย่างประโยค: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

เครื่องไทยทาน n offering given as alms
คำอธิบาย: ของสำหรับทำทาน
ความหมายเหมือนกับ: ไทยทาน
ตัวอย่างประโยค: เขาจัดทำเครื่องไทยทานสำหรับถวายพระในวันพรุ่งนี้

ปาทาน n Afghan
คำอธิบาย: แขกเผ่าหนึ่ง อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ปาชตุน , ชาวปาทาน
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ และเครือข่ายข่าวกรองที่เป็นพันธมิตรกันตัดสินใจที่จะสร้างฐานสนับสนุนขึ้น ในหมู่ชาวปาทานอันเป็นชนชาติส่วนใหญ่ของอัฟกานิสถาน

โรงทาน n almshouse
คำอธิบาย: โรงสำหรับทำทาน
ตัวอย่างประโยค: คนจน และคนตกงานนับร้อยแห่ไปโรงทานของสมเด็จพระราชินีฯ ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

แลนทานัม n lanthanum
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 57 สัญลักษณ์ La เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 920 ํซ
ความหมายเหมือนกับ: ธาตุแลนทานัม

สอบทาน v check up
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจทาน , ตรวจ
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว

อาทาน n holding
คำอธิบาย: การถือเอา, การรับ, การยึดถือ

อาตมทาน n self-sacrifice
คำอธิบาย: การสละตัวเอง, การพลีตัว
ความหมายเหมือนกับ: เสียสละ

อุปทาน n imagination
คำอธิบาย: การเกิดจิตใจคิดไปเอง

อุปาทาน n attachment
คำอธิบาย: การยึดมั่นถือมั่น โดยนึกเอาเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ, การนึกเอาเองแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามเอาชนะอวิชชา เพื่อลดตัณหา และอุปาทาน

อุปาทาน n imagination
คำอธิบาย: ความนึกคิดและเห็นไปเอง
ความหมายเหมือนกับ: อุปทาน

อุปทาน n supply
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ และอุปทานของประเทศ

สังฆทาน n offering dedicated to Buddhist monks
คำอธิบาย: ทานที่ทายกถวายแก่สงฆ์ไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: คุณหญิงจะไปทำสังฆทานที่วัดแถวๆ นอกเมืองทุกอาทิตย์ เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิต

เสียงอุทาน n exclamation
คำอธิบาย: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
หน่วยนับ: เสียง
ตัวอย่างประโยค: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก

ต้านทาน v resist
คำอธิบาย: ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: ต้าน , ขัดขวาง , ยับยั้ง , ยัน , ทัดทาน
ตัวอย่างประโยค: การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง

ทนทาน v endure
คำอธิบาย: ไม่เสียหายง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ทน , คงทน
ตัวอย่างประโยค: แม้กายจะแข็งแรง แต่ใจของคนแต่ละคนก็ไม่ได้ทนทานเท่ากาย

ทัดทาน v prohibit
คำอธิบาย: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ทักท้วง , ห้ามปราม , คัดค้าน , ท้วงติง
คำตรงข้าม: เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า

ทักษิณาทาน n giving alms to the dead
คำอธิบาย: การให้ของทำบุญทำทาน
ตัวอย่างประโยค: การประกอบทักษิณาทานก่อให้เกิดความสุขทางใจ

ทักษิณานุประทาน n the making of merits for the dead people
คำอธิบาย: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ตาย
ตัวอย่างประโยค: เขาไปทำพิธีทักษิณานุประทานให้ญาติผู้ล่วงลับ

ทำบุญทำทาน v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบกรรมดี , ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญสุนทาน
คำตรงข้าม: ทำบาปทำกรรม
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดมีทุกข์ควรทำใจให้สบาย ทำบุญทำทาน มีเมตตารักษาศีล

ทำทาน v donate
ความหมายเหมือนกับ: ให้ทาน , บริจาคทาน
ตัวอย่างประโยค: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี

ทิ้งทาน v donate
คำอธิบาย: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ความหมายเหมือนกับ: โปรยทาน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค

ทาสทาน n bad alms
คำอธิบาย: ทานอย่างเลว คือทานที่ให้โดยไม่เต็มใจ

บำเพ็ญทาน v give alms
ความหมายเหมือนกับ: ให้ทาน , ทำทาน
ตัวอย่างประโยค: เธอบำเพ็ญทานเพื่อล้างบาปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ทานุกรม n dictionary
คำอธิบาย: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: พจนานุกรม , อภิธานคำศัพท์
ตัวอย่างประโยค: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ

ประทานบัตร n patent permit
คำอธิบาย: หนังสือสำคัญที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: สัมปทาน , ใบอนุญาต
ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้ยื่นเรื่องของประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่

ประทานโทษ v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ
ตัวอย่างประโยค: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง

ประทาน v grant
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , แจก , มอบให้ , ยื่นให้
ตัวอย่างประโยค: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้

กฐินทาน n the annual robe offered to the monks who dwelled in the monastery
ความหมายเหมือนกับ: การทอดกฐิน
ตัวอย่างประโยค: ปีนี้ครอบครัวทำบุญด้วยการทำกฐินทาน

กรมชลประทาน n Royal Irrigation Department
หน่วยนับ: กรม

การทำบุญทำทาน n charity
ความหมายเหมือนกับ: การทำบุญกุศล , การทำบุญ , การทำทาน , การทำบุญทำกุศล , การทำบุญสุนทาน
คำตรงข้าม: การทำบาป
ตัวอย่างประโยค: การทำบุญทำทานสามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจน

การชลประทาน n irrigation
คำอธิบาย: การทดน้ำและระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำลังวางแผนเรื่องการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในอีสาน

ขอทาน v beg for money
คำอธิบาย: ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต, หากินทางขอสิ่งที่ผู้อื่นให้
ความหมายเหมือนกับ: ขอเงิน
ตัวอย่างประโยค: หญิงชรานั่งขอทานอยู่ริมสะพานลอย

ขอทาน n beggar
คำอธิบาย: เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่า ขอทาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ยาจก , วณิพก
ตัวอย่างประโยค: ระยะนี้มีขอทานข้ามชาติเข้ามามากทั้งพม่า เขมร และปากีสถาน บังกลาเทศ

ขอประทาน v request
ความหมายเหมือนกับ: ขออนุญาต
ตัวอย่างประโยค: ผมขอประทานอนุญาตตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 3 ประการนะครับ

ขอประทาน v beg for one´s grant
ความหมายเหมือนกับ: ขอสิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: คุณหญิงของรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าขอประทานของบริจาคจากท่านหญิง

ขอประทานโทษ v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ , ขออภัย
ตัวอย่างประโยค: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล

ความต้านทาน n resistance
ตัวอย่างประโยค: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ

ชลประทาน n irrigation
คำอธิบาย: การจัดสรรการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ดอกทานตะวัน n sunflower
ตัวอย่างประโยค: ภาพดอกทานตะวันของวินเซนต์ แวนก็อกห์มีราคาเดิมพันล้านบาท

ไทยทาน n offering
หน่วยนับ: ที่, ชุด, กอง
ความหมายเหมือนกับ: ของทำทาน , เครื่องไทยทาน , วัตถุทาน
ตัวอย่างประโยค: พุทธศาสนิกชนจะจัดหาดอกไม้ธูปเทียน ตลอดจนเครื่องปัจจัยไทยทานนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทำบุญ

ธุดงคสมาทาน n pilgrimage keeping
ความหมายเหมือนกับ: การถือธุดงค์
ตัวอย่างประโยค: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี

ผู้รับสัมปทาน n concessionaire
คำอธิบาย: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด
หน่วยนับ: คน

พื้นที่ชลประทาน n irrigable area
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน

ความทนทาน n durability
ความหมายเหมือนกับ: ความทน
คำตรงข้าม: ความเปราะบาง
ตัวอย่างประโยค: ภาชนะนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง

แรงต้านทาน n braking power
ตัวอย่างประโยค: นักร่อนจะต้องนอนบังคับเครื่องบินเพื่อลดแรงต้านทานของอากาศลงให้เหลือน้อยที่สุด

แรงเสียดทาน n friction
คำอธิบาย: แรงที่เกิดจากการเสียดทานของวัตถุสองอย่าง ทำให้เกิดการต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ตัวอย่างประโยค: นักออกแบบรถยนต์ย่อมต้องการทราบว่ารูปร่างของรถที่ตนเองออกแบบจะมีแรงเสียดทานมากน้อยเพียงใด

ยารับประทาน n oral drug
ความหมายเหมือนกับ: ยาใช้ภายใน
คำตรงข้าม: ยาทา

คนใจบุญสุนทาน n philanthropist
คำตรงข้าม: คนใจบาป

รับประทานข้าว v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทานข้าว

คนขอทาน n beggar (who sings to obtain money)
ความหมายเหมือนกับ: วณิพก , ขอทาน
คำตรงข้าม: เศรษฐี , คหบดี

ประทานพร v bless
ความหมายเหมือนกับ: อวยพร

ชาวปาทาน n Afghan
ความหมายเหมือนกับ: ปาชตุน

อยาก(รับประทานอาหาร) v crave
ความหมายเหมือนกับ: อยากดื่ม (เหล้า)

ธาตุแลนทานัม n lanthanum

นิทานอาหรับราตรี n Arabian Nights

นิทาน n tale
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง

นิทาน n legend
ความหมายเหมือนกับ: พงศาวดาร , เรื่องเล่า , เกร็ด

พระราชทานเพลิงศพ v cremate
ความหมายเหมือนกับ: เผาศพ , ฌาปนกิจ

ทำบุญสุนทาน v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบกรรมดี , ทำดี , ทำบุญทำกุศล
คำตรงข้าม: ทำบาปทำกรรม

ทำบุญสุนทาน v make merit
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบกรรมดี , ทำดี , ทำบุญทำกุศล , ทำบุญทำทาน
คำตรงข้าม: ทำบาป

ให้ทาน v donate
ความหมายเหมือนกับ: บริจาคทาน

บริจาคทาน v donate
ความหมายเหมือนกับ: ให้ทาน

โปรยทาน v donate

รับทาน v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน , ฉัน , แดก , เสวย

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานข้าว , กินข้าว

รับประทานข้าว v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานอาหาร , กินข้าว

รับประทานอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: กินอาหาร

ต้นทานตะวัน n sunflower
ความหมายเหมือนกับ: ดอกทานตะวัน , เมล็ดทานตะวัน

เมล็ดทานตะวัน n sunflower
ความหมายเหมือนกับ: ดอกทานตะวัน , ต้นทานตะวัน

ให้ทาน v give alms
ความหมายเหมือนกับ: ทำทาน

รับทาน v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , บริโภค

การทำทาน n charity
ความหมายเหมือนกับ: การทำบุญกุศล , การทำบุญ , การทำบุญทำกุศล , การทำบุญสุนทาน
คำตรงข้าม: การทำบาป

การทำบุญสุนทาน n charity
ความหมายเหมือนกับ: การทำบุญกุศล , การทำบุญ , การทำทาน , การทำบุญทำกุศล
คำตรงข้าม: การทำบาป

ของทำทาน n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องไทยทาน , วัตถุทาน

วัตถุทาน n offering
ความหมายเหมือนกับ: ของทำทาน , เครื่องไทยทาน

เมทานอล n methyl alcohol

ต้านทานฤทธิ์ยา v resist drug action
ความหมายเหมือนกับ: ต้านยา
คำตรงข้าม: แพ้ยา

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหาร

หลังรับประทานอาหาร adj post-meal
คำตรงข้าม: ก่อนอาหารค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top