ทั้งๆ ที่

ภาษาอังกฤษ


conj in spite of
คำอธิบาย: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งที่ , แม้ว่า , ถึงแม้ว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: although , despite , though , even though , even if
ตัวอย่างประโยค: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย
conj although
คำอธิบาย: ในขณะที่
คำที่เกี่ยวข้อง: though , even though , even if , notwithstanding , while , despite , in spite of
ตัวอย่างประโยค: ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top