ทั้งๆ

ภาษาอังกฤษ


conj though
ความหมายเหมือนกับ: ในขณะที่
คำที่เกี่ยวข้อง: although , even though , despite , in spite of
ตัวอย่างประโยค: เธอมันเลี้ยงไม่เชื่อง ริจะมีชู้ ทั้งๆ ผัวก็ยังอยู่ทนโท่
conj though
ความหมายเหมือนกับ: ถึงแม้ , แม้ว่า , แม้
คำที่เกี่ยวข้อง: although , even though , despite , in spite of
ตัวอย่างประโยค: ทั้งๆ ที่มีงานทำแล้ว แต่วิไลก็ยังขอเงินแม่ใช้อยู่

คำที่มี "ทั้งๆ" ในคำ


ทั้งๆ ที่ conj in spite of
คำอธิบาย: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งที่ , แม้ว่า , ถึงแม้ว่า
ตัวอย่างประโยค: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย

ทั้งๆ ที่ conj although
คำอธิบาย: ในขณะที่
ตัวอย่างประโยค: ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top