ทั้งที่

ภาษาอังกฤษ


conj even if
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งๆ ที่ , ในขณะที่
คำที่เกี่ยวข้อง: in spite of , although , despite , even though , though , while , notwithstanding
ตัวอย่างประโยค: ทั้งที่คุณพ่อตายไปหลายปีแล้ว แต่ลูกๆ ก็ยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่เสมอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top